Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

OR – MR

De Ouderraad (OR):

Op onze school zijn ouders vrijwillig en actief betrokken bij de praktische ondersteuning van het onderwijs. De ouderraad is een ondersteunende schakel tussen ouders en school. De ouderraad biedt een helpende hand bij de organisatie van diverse activiteiten. Op dit moment bestaat de ouderraad uit 8 leden en een afgevaardigde van school.  Ongeveer 6 keer per jaar komen de leden bij elkaar om te vergaderen.

Wat doet de Ouderraad:

De Ouderraad werkt samen met het team aan de organisatie en de uitvoering van diverse activiteiten op school zoals: de opening van het schooljaar, Sinterklaas, kerstviering, carnaval, koningsdag, spelletjesdag, schoolfotograaf, raamdecoratie e.d.

De ouderraad streeft ernaar dat meer ouders zich betrokken voelen bij school. Aan de werkzaamheden van de ouderraad kunnen ouders actief deelnemen. Ter ondersteuning worden regelmatig hulpouders gevraagd.

Contact:

Heeft u een vraag, opmerking, suggestie of tip! Dan horen wij dat graag, u kunt ons mailen: or@edithstein.verdi.nl

U kunt ook rechtstreeks een lid van de ouderraad benaderen:

–          Karin Peters (voorzitter)

–          Ellen van Asseldonk (Penningmeester)

–          Petri van Schaijk (Secretaris)

–          Harm van de Ven

–          Marion Thoonen

–          Loes van der Linden

–          Louise Verbruggen

–          Tim van Laarhoven

 

De Medezeggenschapsraad (MR)

Wat
De MR heeft een adviserende en controlerende functie. Hierbij bewaakt en behartigt de MR de belangen van het team van basisschool Edith Stein en de ouders en/of verzorgers.
Door een goede samenwerking met het team, de directie, de ouders/verzorgers en de ouderraad wordt een positieve bijdrage nagestreefd aan de besluitvorming binnen basisschool Edith Stein.
Daarnaast heeft de MR ook instemmingsrecht over besluiten die genomen moeten worden zoals inzet van personeel en wijzigingen in het schoolplan.

Wanneer
De MR vergadert 6 keer per jaar, het overzicht van de vergaderdata vindt u bij de nieuwsitems. Belangstellende ouders zijn daarbij van harte welkom. Indien u het van belang vindt dat er over een bepaald onderwerp gesproken wordt binnen de MR dan kunt u dit doorgeven aan de MR-leden zodat uw onderwerp ingebracht kan worden in de eerstvolgende vergadering. Notulen zijn voor iedereen beschikbaar en te vinden in de map documenten.

Wie
De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.
Oudergeleding: Laura van der Aa, Simone van Veen 
Personeelsgeleding: Christel van Lanen (voorzitter), Annemieke Meerbach 

Planning vergaderdata 2021-2022, Tijdstip van 19.30-21.00u:

Woensdag 8 december 2021

Woensdag 9 februari 2022

Woensdag 6 april 2022

Woensdag 18 mei 2022

Donderdag 14 juli 2022